AVÍS LEGAL

 • INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

Benvinguts a la web www. CLIENTESSEN.com, propietat de la CRISTINA JOSÉ i LORENTE amb DNI Nº 47627393-M. En compliment del deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa de les dades de caràcter general del present lloc web:

Nom del domini: www.clientessen.com

Nom comercial: CLIENTESSEN – Assessoria i Formació en Atenció al Client Excel·lent

Propietaria: Cristina José i Lorente

DNI: 47627393-M

Adreça professional: Plaça Celestina Vigneaux i Cibils, 1 1-2 17003 Girona

Correu electrònic de contacte : cristina@clientessen.com o info@clientssen.com

 • PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, logotips, marques i noms comercials, botons, programari, disseny web, infografies, esquemes,etc., així com la seva estructura i ordre, estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual, essent titularitat de la Cristina José i Lorente – CLIENTESSEN. Per això, es prohibeix expressament la reproducció, còpia, modificació, transformació o distribució del lloc web, els seus continguts i/o els seus signes distintius , sense l’expressa autorització per escrit de la Cristina José i Lorente propietat intel·lectual i/o industrial sobre el lloc web i els seus continguts, i en conseqüència no suposa cap adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

La utilització no autoritzada dels continguts i/o els signes distintius de Clientessen, així com els perjudicis causats, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

CLIENTESSEN es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

 • CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I NORMES D’ÚS

Les presents Condicions Generals d’Accés i ús regulen l’accés i ús del present web que té per objecte facilitar informació a l’usuari relativa a CLIENTESSEN però en cap cas substitueix l’assessorament i contacte personalitzat amb cada client.

Els visitants d’aquesta web ( usuaris, clients i lectors ), es comprometen a utilitzar el lloc web i els seus continguts conforme al present Avís Legal, la llei, la moral, la bona fe i els bons costums, en especial:

 1. No es difondrà ni es faran comentaris amb propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els Drets Humans universals.
 2. CLIENTESSEN es reserva tots els drets a esborrar comentaris o aportacions que consideri que sobrepassen els límits del punt anterior. En cap cas, la Cristina José i Lorente serà responsable dels comentaris que els usuaris, lectors i clients deixin per escrit.
 3. No es permet fer publicitat, insultar o fer comentaris amb una intenció ofensiva o perjudicial.L’accés i/o ús del web per l’usuari, lector o client, suposa l’acceptació d’aquest Avís Legal. Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris.
 • RESERVA DE DRETS

CLIENTESSEN es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest Avís Legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Cristina José i Lorente es reserva el dret per a interrompre, suspendre o eliminar el present lloc web així com els continguts de les seves xarxes socials i blog.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi el present Avís Legal, CLIENTESSEN es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar amb el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

 • RESPONSABILITAT

En cap cas, la Cristina José i Lorente – CLIENTESSEN, serà responsable dels perjudicis o danys de qualsevol tipus relacionats amb la visita i utilització de la web www.clientessen.com, malgrat els esforços realitzats per a portar a terme la seva exactitud i actualització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços de programari maliciós que afecti als usuaris no es pot responsabilitzar a CLIENTESSEN ja que sempre es faran servir com a exemples i sense responsabilitat sobre els mateixos encara que s’hagin pres les mesures tecnològiques per evitar-ho. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims.

CLIENTESSEN no es responsabilitza de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del present lloc web i dels seus continguts, caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions.

 • RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que CLIENTESSEN pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals quedi sotmès en virtut del present Avís Legal o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc web.

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través de la present Política de Privacitat, CLIENTESSEN informa als usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals.

 

CLIENTESSEN es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la política de protecció de dades serà publicada en el present avís legal del lloc web.

 • PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Els usuaris, lectors i clients, al facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritzen expressament a Cristina José Lorente amb DNI 47627393-M perquè tracti i incorpori en fitxers de la seva propietat les seves dades. Les dades no seran cedides ni venudes a tercers sense consentiment previ.

La recollida i tractament de les dades personals que es facilitin té com finalitat única, contactar i respondre a la seva sol·licitud sobre els serveis que ofereix CLIENTESSEN, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.

Les dades personals que vostè faciliti haurien de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, de tal manera que serà responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació. Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi i efecte que la informació estigui actualitzada i sense errors.

CLIENTESSEN es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

 • MESURES DE SEGURETAT

CLIENTESSEN ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a tercers de les dades personals que els usuaris, clients i lectors facilitin, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Vostè té dret a accedir a la informació, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic info@clientessen.com

 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es regirà exclusivament per la legislació de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des d’on accedeixi a la web, accepta el compliment i respecte per aquesta clàusula renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.