Què és un DAFO i com usar-lo per a millorar l'Atenció al Client.
La comunicació no verbal en l'Atenció al Client.